Organizace spolku

Organizace spolku

Název nejvyššího orgánu: Členská schůze

Statutární orgán: předseda - Ing. Ondřej Petržílek

IČO: 17745845

Spisová značka: L 14241 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Sídlo: Hostovice 71, Pardubice

Kontakt - při komunikaci uvádějte "sportovní klub"

Účel

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením fyzických osob a právnických osob zaměřených na sportovní a volnočasovou činnost, zabývajících se sportovní, výchovnou, výukovou a metodickou, organizační, kulturní a zájmovou činností související se sporty: pádlování, stand up paddleboarding / paddleboarding / surfing / SUP-surfing

Spolek je založen za účelem naplňování společného zájmu svých členů při dodržování fair play a ochrany přírody.

Spolek má právní subjektivitu. Může nabývat práv a majetku, zavazovat se v rozsahu svých prostředků a je způsobilý k veškerým právním jednáním v rámci těchto stanov, jakož i takovým, jež napomáhají k plnění jeho poslání.

Předmět činnosti

Účelem Spolku je podporovat sportovní a vzdělávací vyžití členů, tj. pravidelná tréninková činnost, účast na sportovních soutěžích, vzdělávání a výchova dětí a mládeže, zajišťování materiální podpory, organizování sportovní soutěže a náborových akcí, provozování a správa sportovišť, poskytování poradenských služeb v souvislosti s jednáním s Českou Federací Stand Up Paddle nebo jejím právním nástupcem, osvětová a propagační činnost, udržování kontaktu s podobnými spolky v tuzemsku i zahraničí, členství a účast v subjektech podporujících či prospěšných činnosti spolku, spolupráce s orgány veřejné správy, sportovními organizacemi i jednotlivci.

Veřejně prospěšná činnost je vykonávána prostřednictvím organizační struktury spolku, instruktorů a trenérů, materiální základny spolku a partnerství s dalšími subjekty a vytvářením podmínek pro činnost svých členů s působností ve svém regionu.

Předmět vedlejší hospodářské činnosti

pořádání sportovních akcí, pořádání kurzů, zapůjčení sportovního vybavení

Pádlujte s námi!


Organizace - PÁDLUJTE.CZ sportovní klub, z.s.Organizace - PÁDLUJTE.CZ sportovní klub, z.s.
PADDELT.DE - Paddelt mit uns in Deutschland und Österreich!
PADLUJTE.CZ - Pádlujte s námi v Česku a Slovensku!
PAGAIATE.IT - Pagaiate con noi in Italia!
WIOSLUJCIE.PL - Wiosłujcie z nami w Polsce!
PADDLEFASHION.com

 • AQUA MARINA - Paddleboardy dle značky
 • F2 - Paddleboardy dle značky
 • AZTRON - Paddleboardy dle značky
 • ZRAY - Paddleboardy dle značky
 • SKIFFO - Paddleboardy dle značky
 • GLADIATOR - Paddleboardy dle značky
 • HYDRO FORCE - Paddleboardy dle značky
 • LOZEN - Paddleboardy dle značky
 • COASTA - Paddleboardy dle značky
 • AQUADESIGN - Paddleboardy dle značky
 • SHARK - Paddleboardy dle značky
 • NSP - Paddleboardy dle značky
 • MOAI - Paddleboardy dle značky
 • SPINERA - Paddleboardy dle značky
 • LOKAHI - Paddleboardy dle značky
 • KONA - Paddleboardy dle značky
 • RRD - Paddleboardy dle značky
 • STX - Paddleboardy dle značky
 • STARBOARD - Paddleboardy dle značky
 • ABSTRACT - Paddleboardy dle značky
 • WATTSUP - Paddleboardy dle značky
 • SIC MAUI - Paddleboardy dle značky
 • DELTA - Paddleboardy dle značky