Jak pádlovat na kajaku a kánoi

KAJAKOVÁ PÁDLA Kánoe pádla YouTube Video Kajak videa recenze YouTube Video Vybíráme kajak, kanoi

Veslování nebo Pádlování?

Mnoho lidí má stále zmatek v tom jaký je rozdíl mezi veslováním a pádlováním. Přitom je to naprosto jednoduché. Pokud sedíte v lodi zády ve směru jízdy tak zcela jistě veslujete. Pokud se díváte tam, kam jede – pádlujete. I když i tady samozřejmě, jako ve všem, existují výjimky, které potvrzují pravidlo. Třeba gondoliéři v Benátkách veslují, a přitom směr jízdy vidí. Jinak platí, že veslo je vždy nějakým způsobem upevněno k lodi, což pádlo nikdy není.

Vodácké pojmy
 • cvaknout se, udělat se – oblíbený výraz pro obrácení lodi dnem vzhůru a vodáky hlavou dolů
 • háček – sedí vpředu a je motor lodi, hlídá správný směr a hlásí kormidelníkovi překážky, je také ozdobou lodi a opaluje se
 • kormidelník/zadák/kotrč – sedí vzadu, řídí loď, kromě lodi řídí i háčka a má vždycky pravdu
 • porculán – člen posádky, který sedí vprostřed lodi, obvykle malé dítě, které ještě neudrží pádlo
 • přitažení – záběr pádla směrem k lodi, slouží k rychlému otočení lodě
 • odlomení – záběr pádla směrem od lodi, opak přitažení
 • kontra – zpětný záběr pádlem (záběr vzad)
 • bort – bok lodi, kterého se rádi chytají začátečníci, díky čemuž se snadno a rychle cvaknou
 • špička a záď – přední a zadní část lodi
 • debl – kánoe pro 2 osoby vs. singl - kánoe pro 1 osobu

Druhy pádel

Pádel je samozřejmě mnoho druhů co do materiálu a způsobu použití. Jednoduše se však rozdělují na jedno a dvou pádla. Jedno pádlo má na jednom konci list a na druhém hlavičku nebo hrušku. Tyto dva konce spojuje dřík. U dvou-pádel dřík spojuje dva listy a hruška chybí.

Jak pádlovat na kajaku a kánoi - kajakové pádlo

Dvou-pádla se používají na lodích nazývaných kajaky, jedno-pádla ovládají kanoe. Pokud bychom tyto dvě lodě rozlišovali přísně sportovně, pak v kajaku se vždy sedí a v kanoi klečí – tedy v těch opravdu sportovních. V programu kanoistických závodů se lehce zorientujeme, když si budeme pamatovat, že K značí vždy kajak a C canoe. Číslo za písmenem značí, kolik bude v lodi jezdců. V rekreačních se kvůli pohodlí při delší cestě může sedět také. Ten klek není úplně samoúčelný. Kanoistovi značně pomáhá s držením stability lodi, zejména v peřejích. Má totiž s lodí více styčných bodů, které mu pomáhají vyvažovat pádlování na jedné straně.Jak pádlovat na kajaku a kánoi - kánoe pádloTuristické kánoe, ať už pevné nebo nafukovací klek nevyžadují, ale zároveň jej umožňují a pokud se někdy dostanete do svízelné situace, ať už v peřejích řeky nebo na vzduté hladině, pamatujte, že v kleku loď stabilizujete jednodušeji.

 

Pádlování na kajaku s dvou-pádlem

Základem je pevné sezení a pádlo ve vodě, které vám dává pevný bod, díky kterému můžete lodí pohnout.

Na kajaku rozlišujeme několik základních záběrů

Záběr vpřed, kdy pravidelně, stejnou silou zabíráme pádlem střídavě na jedné a druhé straně lodi.

Široký záběr od příděOdhoz – používá se ke korekci směru nebo roztočení lodi.

Přitažení špičky lodě, kdy list zabodneme do vody souběžně s lodí v přední části a loď přitáhneme k pádlu. Změna nebo korekce směru

Závěs je podobný přitažení, pádlo však vnoříme do vody blíže těžišti a loď můžeme kolem pádla otočit.

Jak pádlovat na kajaku a kánoi - Pádlujte.cz - Pádlujte s námi!

Jak pádlovat na kajaku a kánoi - Pádlujte.cz - Pádlujte s námi!

Listy dvou-pádla k sobě obvykle svírají úhel 45 – 75 stupňů, čímž pomáhají jezdci optimalizovat záběr a zároveň list, který je nad vodou je v úhlu, kde se do něho neopírá případný protivítr. Pádlo se v jedné ruce drží pevně a v druhé se protáčí – dle toho rozlišujeme dvou-pádla na pravá a levá.

 

Pádlování na kánoi

 

Pádlování na kánoi se liší hlavně v tom, že pádlujete stále jen na jedné straně – v případě, že jsou v lodi dva vodáci, pádluje každý na opačné straně. Eliminujeme tak přetáčení lodi a zvyšujeme stabilitu.

Zadák (kormidelník) loď řídí a háček (přední jezdec) určuje tempo. Důležité je udržovat pravidelné tempo bez cákanců. Háček zároveň sleduje vodu před sebou a hlásí případné překážky. Zadák má výhled omezený. Proto je důležité si předem domluvit komunikaci – toto je obzvlášť důležité zejména na řece, kde můžeme potkat skryté kameny nebo jiné překážky ve vodě.

Kormidelník udržuje přímý směr. V ideálním případě, pokud oba pádlují stejně, pak je to velmi snadné. V opačném případě kormidelník při dokončení záběru jemně koriguje směr odlomením – pohybem pádla od lodi.

 

Základní záběry pro řízení kánoe

 

Přitažení, kdy se vodák nahne co nejdále od lodi, pádlo zanoří souběžně s lodí a loď k pádlu přitáhne.

Opačný záběr je – odlomení. Při tomto záběru zanoří pádlo souběžně s lodí přímo u lodi, zapře je o bok lodi a použije jej jako páku.

Při nutnosti zpomalení, případně couvání, využijeme záběr kontra, kdy zabereme odzadu vpřed, tedy opačně než při standardním záběru.

Jak pádlovat na kajaku a kánoi - Pádlujte.cz - Pádlujte s námi!

Jak pádlovat na kajaku a kánoi - Pádlujte.cz - Pádlujte s námi!

Pokud hledáte jak kajkové tak i kánoe pádlo v jednom, doporučuje pádlo AQUA MARINA RIPPLE-TECH 2-in-1

Jak pádlovat na kajaku a kánoi - pádlo AQUA MARINA RIPPLE-TECH 2-in-1

Tři pravidla pro pádlování na tekoucí vodě

 

Při pádlování, je potřeba myslet na to, že je třeba být vždy rychlejší než tekoucí voda. Jen tak je možno loď efektivně řídit. Zároveň je třeba počítat se setrvačností a při řízení dopředu plánovat, kam pojedeme.

Dále je třeba mít pádlo stále ve vodě – je to jediná opora, kterou vodák má. Při jeho vytažení se stává kořistí proudu.

A v tekoucí vodě se snažte stále držet příď lodi ve směru proudu.
PADDELT.DE - Paddelt mit uns in Deutschland und Österreich!
PADLUJTE.CZ - Pádlujte s námi v Česku a Slovensku!
PAGAIATE.IT - Pagaiate con noi in Italia!
WIOSLUJCIE.PL - Wiosłujcie z nami w Polsce!
PADDLEFASHION.com

 • AQUA MARINA - Paddleboardy dle značky
 • F2 - Paddleboardy dle značky
 • AZTRON - Paddleboardy dle značky
 • ZRAY - Paddleboardy dle značky
 • SKIFFO - Paddleboardy dle značky
 • GLADIATOR - Paddleboardy dle značky
 • HYDRO FORCE - Paddleboardy dle značky
 • LOZEN - Paddleboardy dle značky
 • COASTA - Paddleboardy dle značky
 • AQUADESIGN - Paddleboardy dle značky
 • SHARK - Paddleboardy dle značky
 • NSP - Paddleboardy dle značky
 • MOAI - Paddleboardy dle značky
 • SPINERA - Paddleboardy dle značky
 • LOKAHI - Paddleboardy dle značky
 • KONA - Paddleboardy dle značky
 • RRD - Paddleboardy dle značky
 • STX - Paddleboardy dle značky
 • STARBOARD - Paddleboardy dle značky
 • ABSTRACT - Paddleboardy dle značky
 • WATTSUP - Paddleboardy dle značky
 • SIC MAUI - Paddleboardy dle značky
 • DELTA - Paddleboardy dle značky