Návod k použití pro nafukovací paddleboardy a windsupy

V balení nafukovacího paddleboardu naleznete: paddleboard, batoh, stahovací popruh, opravnou sadu, pumpu a 1x ploutvičku (v případě modelu Windsurf 2x ploutvičku), u vybraných modelů pádlo a leash.

Nafouknutí plováku:

 1. Rozbalte plovák na vhodném podkladu, kde nehrozí jeho poškození.
 2. Připojte hadici k pumpě našroubováním na závit s nápisem OUT.
 3. Zkontrolujte, že je ventil na plováku připraven na foukání. Ventil musí být v horní pozici.
 4. Připojte hadici k plováku a otočte ve směru hodinových ručiček.
 5. Do tlaku 10 PSI foukejte obousměrně, při překročení tohoto tlaku přepněte pumpu do jednosměrného chodu. K tomu slouží červená zátka v horní části pumpy.
 6. Doporučený tlak nafouknutí plováku je uveden na ventilu a pohybuje se mezi 12-18 PSI (1,25 bar). Nikdy nepřekračujte maximální tlak uvedený na ventilu.
 7. Po dosažení tohoto tlaku odpojte pumpu a zajistěte ventil zátkou otočením ve směru hodinových ručiček.
 8. Pokud paddleboard nepoužíváte, doporučujeme snížit tlak (na cca 10 PSI). Vlivem vysoké teploty stoupá v plováku tlak a mohlo by dojít k jeho poškození.
 9. Ploutvičku zasuňte směrem k zádi do drážky a zajistěte pojistným čepem. U verze Windsurf, vložte ocelovou kostičku do drážky a posuňte dopředu. Následně vložte zadní část ploutvičky s čepem do středu boxu a zasuňte do zadní části. Zatlačte ploutvičku do boxu a zajistěte zašroubováním do ocelové destičky. Nenajíždějte ploutvičkami na břeh, hrozí jejich poškození.

Vyfouknutí plováku:

 1. Vyšroubujte zátku ventilu, stiskněte ventil a pootočte ve směru hodinových ručiček.
 2. Plovák postupně překládejte od špičky k zádi, tím vytlačíte vzduch. Pro dokonalé vypuštění vzduchu, připojte pumpu s hadicí v závitu IN a vysajte zbytkový vzduch.

Transport a skladování:

 1. Při transportu a skladování dbejte, aby paddleboard nepřišel do kontaktu s ostrými předměty.
 2. Pokud SUP nepoužíváte, nevystavujte ho vysokým teplotám, slunečnímu svitu a mrazu.
 3. Z pumpy vždy odmontujte hadici.

Upozornění:

 1. Při jízdě na paddleboardu nebo windSUPu používejte plovací vestu.
 2. Při jízdě na paddelboardu nebo windSUPu používejte pojistný řemen – leash.
 3. Pokud možno pádlujte ve skupině. Nenechávejte děti bez dozoru při pádlování.
 4. Dodržujte dostatečný odstup od ostatních plavidel a plavců. Nepádlujte v plavebních koridorech.
 5. Při použití na divoké vodě doporučujeme použít ochranné prostředky především helmu. Při menším průtoku vody doporučujeme nepoužívat středovou ploutvičku. Model Windsurf není určen pro použití na divoké a mělké vodě.
 6. Opravná sada slouží k opravě drobných poškození. V případě poškození paddleboardu, doporučujeme vyhledat odborný servis.
  • AQUA MARINA - Paddleboardy dle značky
 • F2 - Paddleboardy dle značky
 • AZTRON - Paddleboardy dle značky
 • ZRAY - Paddleboardy dle značky
 • SKIFFO - Paddleboardy dle značky
 • GLADIATOR - Paddleboardy dle značky
 • HYDRO FORCE - Paddleboardy dle značky
 • LOZEN - Paddleboardy dle značky
 • COASTA - Paddleboardy dle značky
 • D7 - Paddleboardy dle značky
 • AQUADESIGN - Paddleboardy dle značky
 • SHARK - Paddleboardy dle značky
 • NSP - Paddleboardy dle značky
 • LOKAHI - Paddleboardy dle značky
 • KONA - Paddleboardy dle značky
 • RRD - Paddleboardy dle značky
 • STX - Paddleboardy dle značky
 • STARBOARD - Paddleboardy dle značky
 • ABSTRACT - Paddleboardy dle značky
 • WATTSUP - Paddleboardy dle značky
 • SIC MAUI - Paddleboardy dle značky