Manometr - tlak

Manuální pumpy

Manometr - tlakoměr je mechanické měřidlo, v našem případě pro měření tlaku plynu. Díky manometru můžeme poměrně přesně určit tlak v paddleboardu. Manometr u mechanických paddleboardových pump využívá k měření tlaku deformace deformačního členu působením měřeného tlaku.

Někdy se setkáváme s tím, že po určité době pumpování manometr nic neukazuje a pumpující získává pocit, že manometr nepracuje. V 90% je to však způsobeno pouze tím, že tlak vzduchu v plováku ještě nedosáhl takové hodnoty, aby jej manometr byl schopen vůbec změřit. Pro kontrolu jeho funkce stačí ucpat otvor, kudy odchází vzduch, na pumpě dlaní a zkusit zapumpovat. Ručička manometru by se měla okamžitě pohnout. Tlak je v tomto okamžiku tak velký, že ručičku vychýlí.

Jednotky tlaku
Při měření tlaku v paddleboardu se nejčastěji využívá jednotka PSI
PSI je anglosaská jednotka tlaku, definovaná jako libra síly na čtverečný palec (anglicky pound per square inch).
Jednotka PSI je definovaná jako tlak odpovídající gravitační síle působící prostřednictvím tělesa o hmotnosti jedné libry na plochu jednoho čtverečného palce.

Platí:
1 psi = 1 lbf/in² ≈ 6 894,757 Pa (jednotka soustavy SI).
Standardní atmosférický tlak při mořské hladině má hodnotu: Pa = 14,695948804 psi.
Zjednodušeně můžeme říci, že 15 PSI je tlak rovnající se cca 1 baru nebo jedné atmosféře. Zároveň je 15 PSI nejčastější tlak, na který se paddleboardy tlakují. I v případě, že lze paddleboard nafouknout na vyšší tlak, 15PSI je tlak plně dostačující.Manometr - tlak

Manometr - tlak
PADDELT.DE - Paddelt mit uns in Deutschland und Österreich!
PADLUJTE.CZ - Pádlujte s námi v Česku a Slovensku!
PAGAIATE.IT - Pagaiate con noi in Italia!
WIOSLUJCIE.PL - Wiosłujcie z nami w Polsce!
PADDLEFASHION.com

 • AQUA MARINA - Paddleboardy dle značky
 • F2 - Paddleboardy dle značky
 • AZTRON - Paddleboardy dle značky
 • ZRAY - Paddleboardy dle značky
 • SKIFFO - Paddleboardy dle značky
 • GLADIATOR - Paddleboardy dle značky
 • HYDRO FORCE - Paddleboardy dle značky
 • LOZEN - Paddleboardy dle značky
 • COASTA - Paddleboardy dle značky
 • AQUADESIGN - Paddleboardy dle značky
 • SHARK - Paddleboardy dle značky
 • NSP - Paddleboardy dle značky
 • MOAI - Paddleboardy dle značky
 • SPINERA - Paddleboardy dle značky
 • LOKAHI - Paddleboardy dle značky
 • KONA - Paddleboardy dle značky
 • RRD - Paddleboardy dle značky
 • STX - Paddleboardy dle značky
 • STARBOARD - Paddleboardy dle značky
 • ABSTRACT - Paddleboardy dle značky
 • WATTSUP - Paddleboardy dle značky
 • SIC MAUI - Paddleboardy dle značky
 • DELTA - Paddleboardy dle značky