Pravidla plavby na paddleboardu - plavba není jen zábava

Jako všechno v životě, tak i radovánky na vodní hladině s sebou přináší i porci základních pravidel, jejichž dodržováním si vytvoříme bezpečnostní polštář jak pro sebe, tak i ostatní uživatele vodní plochy. Jedná se o pravidla jednoduchá a vlastně intuitivní. Můžeme je navíc rozdělit do tří skupin:


I. PRAVIDLA PLAVEBNÍHO PROVOZU (PPP)1. DBEJ NA PROVOZ NA VODNÍ HLADINĚ!

Při plavbě na vodách s větším provozem se chovej ohleduplně a předvídatelně. Navíc paddleboard je malé plavidlo a jako takové musí dodržovat Pravidla plavebního provozu (PPP). Nevjížděj do dráhy lodím, je jedno zda motorovým nebo na větrný či manuální pohon! Je třeba si uvědomit, že motorová loď potřebuje k jakémukoli manévru velký prostor. (PPP § 59, odst. 5). Kapitán takové lodi nemusí mít vždy optimální výhled na hladinu před sebou.

Plachetnice má před všemi malými plavidly přednost (PPP § 59, odst. 2) a o výhledu platí to samé co u motorové lodi.

V noci a za snížené viditelnosti je plavba nebezpečná. Když už plujeme, tak s předepsaným bílým světlem viditelným ze všech stran (PPP § 22, odst. 6).


2. RESPEKTUJ VÝSTRAŽNÉ CEDULE A POKYNY VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY, PŘÍPADNĚ ZAMĚSTNANCE PŮJČOVNY!

Všechny pokyny, které dostaneš, mají svůj význam, který sice nemusí být na první pohled patrný, ale určitě se jej vyplatí nepodceňovat. Na cizí vodě většinou netušíme, jak na ní probíhá provoz např. motorových lodí, nevíme, zda se nesetkáme s nějakým skrytým proudem atp.

Žluté bóje tvoří vymezenou vodní plochu pro specifické činnosti. Vplouvat do nich v provozní době je zakázané a nebezpečné (§ 30a odst. 7 zákona o vnitrozemské plavbě)


3. PŘI MÍJENÍ S LODÍ SE VYHÝBEJ VŽDY VE SMĚRU SVÉ PRAVÉ RUKY!

Je přitom jedno, zda loď jede zepředu nebo zezadu, vždy uhni napravo.


4. V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNI OKAMŽITĚ PRVNÍ POMOC!

Povinnost poskytnout první pomoc je upravena v trestním zákoníku č. 40/2009. V případě nutnosti hned volej Záchrannou službu 155 případně Jednotné evropské číslo tísňového voláni 112!
II. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO BEZPEČNOST SVOU I OSTATNÍCH1. POUŽÍVEJ PLOVACÍ VESTU!

Plovací vesta je základní bezpečnostní prvek. Nikdy nevíme, co se může přihodit, a vesta je jistotou, že vždy zůstanete na hladině. U dětí by její použití mělo být automatické. Nejen pro jejich bezpečnost, ale i pro klid rodičů.


2. DBEJ NA BEZPEČNOST PLAVCŮ!

Především v letních měsících nebudeme na vodě sami. Proto je důležité si uvědomit, že proti plavcům jsme v pozici silnějšího. Proto je třeba chovat se k plavcům ohleduplně a neomezovat jejich pohyb. Optimální vzdálenost při míjení je minimálně 3 metry.


3. MĚJ SVÉ DĚTI VŽDY POD DOZOREM!

Nenechte se ukolébat zdánlivou bezpečností paddleboardu a vždy děti při hraní sledujte. Nikdy je nenechte odjet ze svého dohledu.


4. PÁDLO SLOUŽÍ POUZE NA PÁDLOVÁNÍ!

Nikdy nepoužívejte pádlo k jiným účelům, jako zbraň je velmi nebezpečné, na přehazování písku na pláži je zase velmi křehké. Při tažení za něj je možnost jeho rozpojení a ztráty…


5. U BŘEHU BUĎ OPATRNÝ!

Při manévrování u břehu buď obezřetný. Pozor na skryté předměty pod hladinou, případně na pád na kameny nebo na skály, hrozí vážné nebezpečí úrazu. To samé platí při rychlém příjezdu ke břehu – náhlé zadrhnutí spolehlivě zničí pocit rovnováhy.


6. VŽDY DBEJ POVĚTRNOSTNÍCH PODMÍNEK!

Nepřeceňuj svoje síly a svou otužilost. V chladném počasí zvaž, zda jsi na plavbu vhodně oblečen. Vždy se snaž vyplouvat spíš proti větru – návrat pak bude o hodně snadnější než v opačném případě. Zvaž, zda jsi schopen zvládnout aktuální vlny. Na moři se nikdy nevydávej daleko od břehu – hrozí změna počasí, proudy atd.


7. POUŽÍVEJ SVŮJ PADDLE JEN K TOMU, K ČEMU JE URČEN

Každá věc má své určení a většinou se vyplatí nepoužívat ji jinak. Proto nepřipojujte neschválené motory, neuvazujte se za motorové čluny atd. Riskujete nejen poškození svého plavidla, ale hlavně své zdraví!

8. VŽDY POUŽÍVEJ BEZPEČNOSTNÍ ŘEMÍNEK A NÁVLEK PROTI POTOPENÍ PÁDLA

Určitě se nevyplatí tuto věc zanedbat. Pádem paddleboard získá energii k tomu, aby se vzdálil až nečekanou rychlostí! Pádlo sice nějaký čas plave, ale proč riskovat jeho ztrátu.III. PRAVIDLA PRO RADOST U VODY1. PRAVIDLO SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ

Na paddleboardu se chovej vždy tak, abys svým chováním neobtěžoval ostatní! Zbytečně nehluč – věz, že někde v okolí může být rybář, maminka se spícím miminkem nebo jen někdo, kdo si přišel užít klidu u vody a působí mu to stejnou radost jako tobě pádlování!


2. NEZNEČIŠŤUJ OKOLÍ!

Nevyhazuj odpadky a vždy to, co s sebou k vodě přineseš, si i odnes!


Při dodržování těchto pravidel si užiješ svůj sport bezpečně, navíc budeš ohleduplný ke svému okolí a vyhneš se zbytečnému ohrožení, případně konfliktům, které by radost z pobytu u vody zkazily nejen tobě, ale i dalším lidem.

Pádlujte s námi!
PADDELT.DE - Paddelt mit uns in Deutschland und Österreich!
PADLUJTE.CZ - Pádlujte s námi v Česku a Slovensku!
PAGAIATE.IT - Pagaiate con noi in Italia!
WIOSLUJCIE.PL - Wiosłujcie z nami w Polsce!
PADDLEFASHION.com

 • AQUA MARINA - Paddleboardy dle značky
 • F2 - Paddleboardy dle značky
 • AZTRON - Paddleboardy dle značky
 • ZRAY - Paddleboardy dle značky
 • SKIFFO - Paddleboardy dle značky
 • GLADIATOR - Paddleboardy dle značky
 • HYDRO FORCE - Paddleboardy dle značky
 • LOZEN - Paddleboardy dle značky
 • COASTA - Paddleboardy dle značky
 • AQUADESIGN - Paddleboardy dle značky
 • SHARK - Paddleboardy dle značky
 • NSP - Paddleboardy dle značky
 • MOAI - Paddleboardy dle značky
 • SPINERA - Paddleboardy dle značky
 • LOKAHI - Paddleboardy dle značky
 • KONA - Paddleboardy dle značky
 • RRD - Paddleboardy dle značky
 • STX - Paddleboardy dle značky
 • STARBOARD - Paddleboardy dle značky
 • ABSTRACT - Paddleboardy dle značky
 • WATTSUP - Paddleboardy dle značky
 • SIC MAUI - Paddleboardy dle značky
 • DELTA - Paddleboardy dle značky